Zalety norm pełnej ognioodporności UL 72 oraz EN 1047-1

ss

Pełna ognioodporność

Mówimy tu o pełnej (kompletnej) ognioodporności gdyż:

  1. Testy ogniowe obejmują zarówno etap nagrzewania jak i etap stygnięcia zamkniętego pieca hutniczego.
  2. Normy te wymagają przeprowadzenia dwóch niezależnych testów:
    1. wielogodzinnego testu ogniowego
    2. testu szoku termicznego w 1090°C.

Dzięki temu wiernie odzwierciedlają najsurowsze warunki pożarowe (obejmując fazę pożaru i fazę stygnięcia).

 

Dwa testy

Zawsze wymagają przeprowadzenia dwóch niezależnych testów:

- wielogodzinnego testu ogniowego,

- testu szoku termicznego w 1090°C.

 

Wielogodzinne testy

W ramach badania odporności na ogień szafa umieszczona jest w piecu, nagrzewanym przez godzinę lub dwie do temperatury odpowiednio 945°C lub 1010°C. Jest to test wielogodzinny gdyż po tym czasie rozgrzana szafa pozostaje w zamkniętym, stygnącym piecu hutniczym a jej wewnętrzna temperatura jest jeszcze cały czas kontrolowana. Jeszcze przez długi czas jej ściany będą emitować ciepło do wnętrza, coraz bardziej podnosząc temperaturę wewnątrz szafy. Maksymalny poziom temperatury, zarejestrowany wewnątrz testowanej szafy, może wystąpić nawet po 6-8 godzinach od wyłączeniu palników pieca hutniczego.Temperatura w szafie w żadnym momencie testu nie może przekroczyć 177°C.

Również test szoku termicznego jest testem wielogodzinnym gdyż po wyłączeniu pieca, temperatura wewnątrz szafy jest cały czas monitorowana.

 

Papier musi przetrwać cały wielogodzinny test

 

Przez cały czas trwania testu ogniowego, czyli przez cały czas pobytu szafy w rozgrzanym i następnie stygnącym, zamkniętym piecu hutniczym, temperatura wewnątrz badanej szafy nie może przekroczyć poziomu krytycznego dla papieru (Class 350 lub klasa P) lub nośników cyfrowych (Class 125 lub klasa DIS).

Co więcej, UL 72 to jedyna norma wymagająca, aby wewnątrz testowanej szafy umieszczona była dokumentacja papierowa, która po wyjęciu szafy z pieca musi być w pełni czytelna. Norma ta dokładnie definiuje pojęcie „w pełni czytelna”.

 

 

Testy „do skutku”

Badanie nie jest tu przerywane po jakimś wcześniej założonym czasie, jak ma to miejsce w normach lekkiej ognioodporności (EN 15659 lub NT Fire). Tu badanie trwa tak długo aż temperatura wewnątrz testowanej szafy przestanie rosnąć i zarejestrowany zostanie jej stały spadek. Ten moment może nastąpić nawet po 6-8 godzinach od wyłączenia pieca hutniczego.

 

Test szoku termicznego w 1090°C

Jest to obowiązkowy test dla ww. norm. Zjawisko to występuje, gdy wskutek szybko rozprzestrzeniającego się pożaru, szafa nagle znajdzie się w jego centrum. Aby odwzorować to zjawisko, szafa wkładana jest do pieca, uprzednio ogrzanego do temperatury 1090°C. Tak wysoka temperatura jest utrzymywana przez określony w normie czas. Jeśli nie nastąpi eksplozja konstrukcji szafy to palniki zostają wyłączone a szafa pozostaje w zamkniętym, stygnącym piecu. Temperatura w jej wnętrzu jest cały czas kontrolowana, aż do czasu gdy zarejestrowany zostanie jej spadek. W żadnym momencie testu nie może przekroczyć 177°C. W normie UL 72 test ten nazywany jest testem wybuchowym („explosion test”). Test ten ma bowiem wykazać czy nagła ekspozycja na bardzo wysoką temperaturę  nie doprowadza do eksplozji konstrukcji szafy będącej następstwem nagromadzenia się pary i innych gazów.