Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

Sklep internetowy Kupsejf.pl, dostępny pod adresem www.kupsejf.pl , prowadzony jest przez Gunnebo Polska Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000116176. Kapitał zakładowy 880.500,-PLN, NIP: 618-004-11-61. Adres: Gunnebo Polska Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina 20-22 , 62-800 Kalisz.

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie Kupsejf.pl i stanowi część umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Gunnebo Polska Sp. z o.o. w momencie złożenia zamówienia na stronie www.kupsejf.pl.

Niniejszy regulamin jest dostępny na http://www.kupsejf.pl/webpage/regulamin.html.

Przejdź do: 

Ochrona danych osobowych

Cena

Płatność

Dostawa i realizacja zamówienia

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru

Termin, w którym zamówienie jest wiążące

Gwarancja

Ograniczenie odpowiedzialności

Kontakt, pytania, reklamacja

Ochrona danych osobowych

  1. Administrator danych.

Administratorem danych jest GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 20-22.

     2. Przetwarzanie danych osobowych.

Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej wprost przez Użytkownika. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest zależny od formularzy dostępnych na stronie internetowej kupsejf.pl. Podczas wizyty na stronie internetowej, automatycznie zbierane są również informacje dotyczące wizyty Użytkownika np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

     3. Prawa osób, których dane dotyczą.

GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwane dalej „RODO”, a w szczególności prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o. dokona przed cofnięciem zgody, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownicy podają na stronie internetowej kupsejf.pl swoje dane osobowe dobrowolnie.

    4.Zabezpieczenie danych osobowych.

Administrator danych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.

Cena

Na stronach internetowych www.kupsejf.pl podane są ceny brutto (zawierające podatek VAT 23%), za sztukę. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.

Podana cena zawiera koszty transportu kurierem DHL. Bezpłatna usługa podstawowa obejmuje dostawę sejfu/szafy za pośrednictwem firmy spedycyjnej do dowolnego miejsca w Polsce. Kurier wnosi paczkę do 31,5 kg pod wskazany adres, powyżej tej masy ściąga ją tylko z samochodu, z paletą postępuje tak samo.

Więcej informacji w temacie dostaw znajdą Państwo na stronie www.dhl.com.pl.

Płatność

Przelewem – przedpłata po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego lub faktura proforma. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana lub wyznaczany termin dostawy do siedziby Kupującego. Jednocześnie informujemy, że złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT.Konto bankowe Gunnebo Polska Sp. z o.o.

Skandinaviska Ensklida Banken AB S.A. Odział w Polsce:

PL 04 2370 0008 0000 0000 2066 5004

Dostawa i realizacja zamówienia

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Więcej informacji na temat usług firmy kurierskiej DHL pod poniższym linkiem: www.dhl.com.pl.

W niektórych przypadkach i po uprzednim uzgodnieniu, istnieje możliwość odbioru osobistego towarów z magazynu Gunnebo Polska zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 20-22, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Cena produktu w sklepie internetowym www.kupsejf.pl zawiera koszty dostawy.

Szczegółowe informacje o warunkach dostawy można uzyskać kontaktując się z biurem Gunnebo Polska/kupsejf.pl pod nr tel. 62 768 55 70 lub 666 010 948, e-mail: polska@gunnebo.pl.

W chwili otrzymania zamówienia informujemy Kupującego o terminie dostawy wybranego asortymentu. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż wstępnie określony, kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

Wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej

Termin realizacji zależy od aktualnych zasobów magazynowych firmy i wynosi od 2 do 14 dni, o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy sprzedającym a Kupującym.

Gunnebo Polska Sp. z o.o. / Kupsejf.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej. W chwili przekazania towaru firmie kurierskiej tracimy możliwość sprawowania kontroli nad wywiązaniem się przez firmę kurierską ze swoich zobowiązań.

Zalecamy aby zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zalecamy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Gunnebo Polska Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia sprawy. Usprawni to proces uwzględnienia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie oraz ewentualnego zastąpienia produktu.

Odbiór osobisty

W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego towaru informujemy drogą e-mailową. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru towaru. Zamówienie na przesyłkę, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie jest anulowane. Istnieje możliwość uzgodnienia dogodnego dla obu stron terminu odbioru osobistego.

Różne czasy realizacji

Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów.

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Do zachowania tego terminu należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie przed jego upływem na adres siedziby Gunnebo Polska Sp. z o.o. podanego na początku i końcu niniejszego regulaminu. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawa konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Zamówiony towar podlega zwrotowi na koszt Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym i w nienaruszonym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie zwrócony pocztą, w związku z czym Kupujący zobowiązuje się do zwrotu towaru kurierem lub w inny porównywalny sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Ryzyko związane ze zwrotem towaru leży po stronie Kupującego.

Płatności dokonane przez Kupującego zostaną zwrócone Kupującemu nie wcześniej niż po otrzymaniu towaru w niezmienionym stanie lub dostarczenia dowodu odesłania towaru. Jeżeli towar nie zostanie dostarczony w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, obowiązek zwrotu towaru stanowiący warunek odstąpienia od umowy uznaje się za niespełniony.

Prawo do odstąpienia od umowy w ww. terminie nie przysługuje Kupującemu zamawiającego towar o konkretnych właściwościach określonych przez Kupującego lub będących ściśle związanych z jego osobą, lub towar, który z uwagi na swój charakter nie może zostać zwrócony. Dotyczy to np. towaru wykonanego na szczególne zamówienie Kupującego, lub zamontowanego na prośbę Kupującego w sposób utrudniających jego transport (np. sejf wmontowany w ścianę).

Termin w którym zamówienie jest wiążące

Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów” w koszyku, lub w momencie złożenia stosownego oświadczenia inną drogą, stanowi złożenie oferty zakupu towaru oraz oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie oraz cenniku.

Umowa pomiędzy Kupującym a Gunnebo Polska Sp z .o.o. jest wiążąca w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, że zamówienie przyjęto do realizacji.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu kupsejf.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja

Wszystkie zakupione produkty posiadają dwunastomiesięczna gwarancję, licząc od dnia dostawy, opiewającą na błędy konstrukcji, produkcji lub materiału.

Ewentualne reklamacje lub roszczenia gwarancyjne wymagają formy pisemnej dokładnie opisującej uszkodzenie.   

Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.   

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Ewentualne reklamacje lub roszczenia gwarancyjne wymagają formy pisemnej. W celu złożenia reklamacji lub roszczenia gwarancyjnego prosimy o podanie numeru zamówienia, nazwy produktu oraz opisanie wady/uszkodzenia. Procedura rozpatrywania reklamacji i roszczenia gwarancyjnego, w zależności od charakteru wady/uszkodzenia może obejmować proces weryfikacyjny w postaci oględzin w celu stwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zespół sklepu www.kupsejf.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W momencie błędnego podania parametrów i właściwości towaru przez producenta lub nagłą ich zmianę przez producenta, dokonamy wszelkich możliwych starań aby skorygować informacje podane na stronie www.kupsejf.pl. Jeżeli towar w istotny sposób jest niezgodny z opisem na stronie www.kupsejf., Kupującemu przysługuje prawo do zażądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową lub wymianę towaru, pod warunkiem otrzymania przez nas zawiadomienia od Kupującego o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od daty wykrycia niezgodności. Nie odpowiadamy za niezgodność towaru z umową po upływie dwóch lat od daty dostarczenia towaru.

Gunnebo Polska Sp. z o.o. / Kupsejf.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej. W chwili przekazania towaru firmie kurierskiej tracimy możliwość sprawowania kontroli nad wywiązaniem się przez firmę kurierską ze swoich zobowiązań. Dlatego oferujemy również możliwość osobistego odebrania towaru lub wskazanie innej firmy kurierskiej.

Kontakt, pytania, reklamacja

W przypadku jakichkolwiek niejasności, pytań lub w celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt na adres:

Gunnebo Polska Sp. z o.o.                                                                           
Ul. Fryderyka Chopina 20-22
62-800 Kalisz
Tel. 62 768 55 70
Fax 62 768 55 71
Kom. 666 010 948


E-mail: polska@gunnebo.com
www.gunnebo.pl
www.kupsejf.pl